OBROŻA DELTATIC 60cm kleszcze komary muchówki PIES

44,50 zł
Brutto

SPRZEDAŻ PRODUKTU JEST POD NADZOREM
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce
https://www.wiw.mazowsze.pl/Ilość

DELTATIC obroża przeciw kleszczom,komarom i muchówkom dla psa 60 cm

DELTATIC 1,056 g

obroża lecznicza dla małych i średnich psów

UWAGA !! DATA WAŻNOŚCI 31/07/2024 ( obrożę należy założyć do końca daty ważności aby było właściwe działanie - informacja od dystrybutora)

  1. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI

Jedna obroża o długości 60 cm (26,40 g) zawiera:

Substancja czynna:

Deltametryna    1,056 g

Substancje pomocnicze:

Tytanu dwutlenek (E171)  0,396 g

  1. WSKAZANIA LECZNICZE

Zakażenie pasożytami wrażliwymi na deltametrynę.

Zapobieganie ponownej inwazji kleszczy (Ixodes ricinus i Rhipicephalus sanguineus) dzięki działaniu roztoczobójczemu przez okres 6 miesięcy.

Zapobieganie ukąszeniom muchówek (Phlebotomus perniciosus) dzięki działaniu odstraszającemu (przeciwdziała żerowaniu) przez okres 5 miesięcy.

Zapobieganie ukąszeniom komarów (Culex pipiens) dzięki działaniu odstraszającemu (przeciwdziała żerowaniu) przez okres 6 miesięcy.

  1. PRZECIWWSKAZANIA

Ze względu na brak odpowiednich badań nie stosować u szczeniąt poniżej 7. tygodnia życia.

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować u kotów.

Nie stosować u psów ze zmianami skórnymi.

  1. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W rzadkich przypadkach stwierdzano miejscowe zmiany skórne (świąd, rumień, wypadanie sierści) występujące wokół szyi lub ogólnie na skórze, co może wskazywać na miejscową lub uogólnioną reakcję nadwrażliwości.

W sporadycznych przypadkach stwierdzano również zmiany w zachowaniu (np. senność lub nadpobudliwość), którym często towarzyszyło podrażnienie skóry.

W sporadycznych przypadkach obserwowano objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak wymioty, biegunka czy nadmierne ślinienie się.

W sporadycznych przypadkach obserwowano zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, takie jak niezborność ruchów czy drżenie mięśni.  Objawy zwykle ustępowały samoistnie w ciągu 48 godzin od zdjęcia obroży.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy zdjąć psu obrożę. Leczenie powinno mieć charakter objawowy, ponieważ nie jest znana żadna swoista odtrutka.

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą:

- bardzo często (więcej niż 1 na 10 leczonych zwierząt wykazujących działanie(a) niepożądane)

- często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 100 leczonych zwierząt)

- niezbyt często (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 1000 leczonych zwierząt)

- rzadko (więcej niż 1, ale mniej niż 10 na 10000 leczonych zwierząt)

- bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

  1. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy (5-25 kg) – dla małych i średnich psów

  1. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU DROGA I SPOSÓB PODANIA

Jedną obrożę należy zastosować u jednego psa. Obroża o długości 60 cm przeznaczona jest dla małych i średnich psów. Pasuje do obwodu szyi o długości do 48 cm.

Wyjąć obrożę z opakowania i oderwać pasek umożliwiający wygodne otwarcie. Założyć obrożę w taki sposób, aby nie przylegała zbyt ściśle do szyi zwierzęcia. Między szyją psa a obrożą powinny mieścić się obok siebie dwa palce. Wsunąć końcówkę obroży w zapięcie i jeżeli wychodząca z zapięcia końcówka obroży jest dłuższa niż 5 cm, należy odciąć kawałek obroży powyżej tych 5 cm.

Obroża jest zaprojektowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo po jej założeniu (ochrona przed uduszeniem). W przypadku bardzo mało prawdopodobnej sytuacji zahaczenia się psa o przeszkodę, zwierzę własnymi siłami jest w stanie rozciągnąć obrożę w takim stopniu, aby szybko się z niej uwolnić.

  1. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Patrz punkt „Dawkowanie dla każdego gatunku, droga i sposób podania”

  1. OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

  1. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Przechowywać saszetki w tekturowym opakowaniu zewnętrznym.

  1. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

W związku z tym, że działanie obroży staje się w pełni skuteczne po upływie jednego tygodnia, najlepiej jest ją założyć tydzień przed prawdopodobnym narażeniem zwierząt na inwazję.

Kleszcze takie zostaną zabite i same odpadną od żywiciela w ciągu 24-48 godzin od momentu inwazji, bez pobrania od niego krwi, przy czym nie można wykluczyć dalszej obecności pojedynczych kleszczy w czasie noszenia obroży. W związku z powyższym nie można wykluczyć przeniesienia chorób zakaźnych przez kleszcze. W niekorzystnych warunkach przeniesienie chorób zakaźnych przez muchówki nie może zatem zostać całkowicie wykluczone.

Nie badano wpływu stosowania szamponu na skuteczność produktu.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Przypadkowe połknięcie tego produktu może wywołać działania niepożądane, w tym działanie neurotoksyczne.

Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać obrożę w saszetce do momentu jej zastosowania.

Nie palić, nie jeść i nie pić podczas kontaktu z obrożą. Trzymać z daleka od żywności, napojów i pasz.

Nie pozwalać dzieciom na bawienie się obrożą, ani na wkładanie jej do ust. Niezwłocznie usuwać wszelkie pozostałości lub odcięte elementy obroży. Po założeniu obroży umyć ręce zimną wodą.

Po przypadkowym kontakcie z jamą ustną lub połknięciu należy zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Unikać przedłużonego kontaktu z obrożą lub psem noszącym obrożę. Dotyczy to między innymi unikania spania w jednym łóżku z psem noszącym obrożę; jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci.

U szczególnie wrażliwych osób deltametryna może wywoływać reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne). Osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na deltametrynę powinny unikać kontaktu z tym produktem leczniczym weterynaryjnym i noszącym go zwierzęciem. W przypadku reakcji nadwrażliwości zasięgnąć porady lekarskiej.

Inne środki ostrożności :

Mimo iż sporadyczny kontakt z wodą nie zmniejsza skuteczności obroży, deltametryna jest toksyczna dla ryb i innych organizmów wodnych. Psy noszące obrożę nie powinny pływać w ciekach wodnych.

Ciąża i laktacja :

Podczas badań laboratoryjnych na szczurach i królikach nie stwierdzono działania teratogennego. Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży nie zostało określone. Nie zaleca się stosowania w czasie ciąży. Można stosować w okresie laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Nie stosować z innymi lekami przeznaczonymi do leczenia pasożytów zewnętrznych (pyretroidami lub związkami fosforoorganicznymi).

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

W razie przypadkowego połknięcia obroży przez psa należy zwrócić się do lekarza weterynarii. Mogą wystąpić następujące objawy zatrucia: nieskoordynowane poruszanie się, drżenie, nadmiernie ślinienie się, wymioty, drętwienie (sztywność) kończyn tylnych. Objawy te zwykle ustępują samoistnie w ciągu 48 godzin. W przypadku przypadkowego połknięcia właściciel zwierzęcia powinien skontaktować się z lekarzem weterynarii i nie powinien rozpoczynać leczenia objawowego. Lekarz weterynarii powinien ocenić konieczność wprowadzenia leczenia objawowego.

Specyficzne kody

Opinie o produkcie

Na razie nie dodano żadnej opinii o produkcie.

Opinie mogą być dodawane tylko przez klientów, którzy kupili ten produkt