zoom_in

FRONTLINE COMBO S DO 10 kg Spot ELIM.PASOŻ.Z OTOCZ

26,50 zł
Brutto

WSKAZANIA
Preparat jest przeznaczony dla psów o masie ciała do 10kg

do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami i/lub wszołami. Eliminacja pcheł (Ctenocephalides spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 8 tygodni. Preparat zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwarek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Działanie to utrzymuje się przez okres 8 tygodni po zabiegu

SPRZEDAŻ PRODUKTU JEST POD NADZOREM
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce
https://www.wiw.mazowsze.pl/Ilość

FRONTLINE Combo Spot On S do 10 kg

na pchły,kleszcze i wszoły 1 dawka x 0,67ml

Substancja czynna -

Fipronil+(S) metopren

WSKAZANIA
Preparat jest przeznaczony dla psów o masie ciała do 10kg:

- do zwalczania inwazji wyłącznie pcheł lub w inwazjach mieszanych z kleszczami i/lub wszołami.
- Eliminacja pcheł (Ctenocephalides spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez 8 tygodni. Preparat zapobiega rozmnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju ich jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwarek (działanie larwobójcze) pochodzących z jaj złożonych przez dorosłe pchły. Działanie to utrzymuje się przez okres 8 tygodni po zabiegu
- Eliminacja kleszczy (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Działanie roztoczobójcze preparatu utrzymuje się do 4 tygodni po podaniu.
- Eliminacja wszołów (Trichodectes canis).
Preparat może być wykorzystywany w ramach usuwania objawów klinicznych alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

SPOSÓB i DROGA (-I) PODANIA, DAWKOWANIE
Droga podawania i dawka: Podawać miejscowo na skórę jedną pipetkę
Z uwagi na brak odpowiednich badań nieszkodliwości, zaleca się stosowanie co najmniej 4-tygodniowej przerwy między kolejnymi zabiegami.

Sposób podawania:
Trzymając pipetkę pionowo stuknąć delikatnie w jej przewężone miejsce tak, aby cała jej zawartość znalazła się w głównej części pipetki, a następnie odłamać jej końcówkę. Rozsunąć sierść na grzbiecie zwierzęcia u nasady szyi, przed łopatkami tak, aby skóra stała się widoczna. Dotknąć końcówką pipetki skórę w odsłoniętym miejscu, a następnie wycisnąć zawartość pipetki kilkakrotnie, do całkowitego jej opróżnienia bezpośrednio na skórę, w jednym miejscu.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Jest ważne aby preparat został nałożony w miejscu, z którego zwierzę nie może go zlizać. Należy ponadto uniemożliwić wzajemne wylizywanie się zwierząt poddanych zabiegowi.
Z uwagi na brak badań nad wpływem kąpieli/zanurzania w wodzie w pierwszych 2 dniach po zastosowaniu preparatu nie zaleca się kąpieli zwierząt w tym okresie oraz częstszych niż 1 raz w tygodniu. Można stosować szampony zmiękczające przed podaniem preparatu, jednakże skracają one okres ochrony przed reinwazją pcheł do około 5 tygodni, jeśli będą stosowane co tydzień po zabiegu. Jednakże cotygodniowe kąpiele z zastosowaniem szamponu leczniczego zawierającego 2% chlorheksydynę nie miało wpływu na
skuteczność preparatu przeciw pchłom w okresie 6 tygodniowej obserwacji.
Zaleca się, aby psy nie pływały w zbiornikach i ciekach wodnych przez okres 2 dni po zabiegu
Po zabiegu mogą na sierści pozostać pojedyncze kleszcze. Dlatego, w niekorzystnych warunkach, nie można całkowicie wykluczyć możliwości transmisji chorób zakaźnych.
Pchły atakujące zwierzęta występują także w legowiskach oraz miejscach, w których psy często przebywają, takich jak dywany oraz miękka tapicerka, które - w przypadkach masowej inwazji oraz na początku działań kontrolnych - powinny być również poddawane działaniu odpowiednich preparatów owadobójczych i regularnie odkurzane za pomocą odkurzacza.

PRZECIWWSKAZANIA
Z uwagi na brak odpowiednich danych, nie należy stosować preparatu u szczeniąt w wieku poniżej 8 tygodni i/lub o wadze poniżej 2 kg.
Nie stosować u zwierząt chorych (choroby układowe, stany gorączkowe...) lub w okresie rekonwalescencji.
Nie stosować u królików, u których preparat może wywoływać objawy niepożądane a nawet prowadzić do padnięć.
Skład tego produktu jest dostosowany do podawania go psom. Nie podawać kotom, gdyż może to prowadzić do przedawkowania.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jeżeli dojdzie do wylizania preparatu, może pojawić się krótkotrwałe ślinienie się wywołane działaniem nośnika.
Niezmiernie rzadko po zastosowaniu preparatu obserwowano takie reakcje niepożądane, jak: przemijające odczyny skórne w miejscu podania (łuszczyca, miejscowe wyłysienie, świąd, rumień) oraz uogólniony świąd i wyłysienia. W wyjątkowych przypadkach obserwowano po zabiegu nadmierne ślinienie, odwracalne objawy neurologiczne (przeczulicę, depresję, objawy nerwowe), wymioty lub objawy ze strony układu oddechowego.
Unikać przedawkowania.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA
Preparat Frontline Combo Spot-On dla psów może wywoływać podrażnienie błon śluzowych i oka. Dlatego należy unikać jego kontaktu z jamą ustną i oczami.
Kontaktu z preparatem powinny unikać zwierzęta i osoby o znanej nadwrażliwości na środki owadobójcze lub alkohol.
Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu z palcami. Jeśli do niego dojdzie, należy zmyć ręce wodą z mydłem.
W razie przypadkowego przedostania się preparatu do oczu operatora należy je natychmiast dokładnie przepłukać czystą wodą.
Myć ręce po zabiegu.
Nie dokonywać żadnych zabiegów na zwierzętach poddanych zabiegowi i nie przemieszczać ich do czasu wyschnięcia miejsca podania preparatu. Dzieci nie powinny bawić się ze zwierzętami poddanymi zabiegowi do czasu wyschnięcia miejsca podania preparatu. Dlatego zaleca się przeprowadzanie zabiegu na zwierzęciu we wczesnych godzinach popołudniowych/wieczornych. Wkrótce po zabiegu zwierzęta nie powinny spać z właścicielami, a w szczególności z dziećmi.
Nie palić, nie jeść i nie pić w czasie zabiegu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej +25°C, z dala od ognia.Nie zamrażać.Nie przechowywać w lodowce.

Ostrzeżenia:

Podczas zabiegu nie pić, nie jeść i nie palić. Po zabiegu dokładnie umyć ręce. Zapobiegać lizaniu sierści przez zwierzęta bezpośrednio po zabiegu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyłącznie dla zwierząt do użytku zewnętrznego.

Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności Przed użyciem należy przeczytać etykietę lub ulotkę informacyjną.

Specyficzne kody

Nowy produkt

16 other products in the category