Zwrot towarów i prawo odstąpienia od umowy
Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektorych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ( Dz.U.Nr 22,poz 271 ze zmianami) klient może odstapić od umowy bez podania przyczyny,składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania towaru.
Zwrot towaru powinien nastapić nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Zwracany towar musi być odesłany kompletny,bez jakich kolwiek śladów używania,zapakowany w sposób bezpieczny.Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący oraz sklep nie przyjmuje zwrotów wysłanych przesyłką za pobraniem.
Zwrotu należy dokonać na adres firmy :
ANIMAL FRIENDS
Maria Mastalerz
ul. Wypoczynkowa 36
05-400 Otwock
Sklep po otrzymaniu zwrotu towaru w ciągu 7 dni dokona zwrotu należnej kwoty za towar (bez kosztów wysyłki) na konto wskazane przez kupującego.


Reklamacja towaru
Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.Nr 141,poz.1176 ze zmianami),która w art.4 stanowi,że sprzedawca odpowiada wobec kupujacego,jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.
W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem należy skontaktować się ze sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
W przypadku uszkodzeń towarów podczas transportu należy sporządzić protokół szkody w obecności doręczyciela oraz skontaktować się ze sklepem w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji.
Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od momentu ich zgłoszenia.
Reklamowany towar należy odesłać na niżej podany adres firmy:
ANIMAL FRIENDS
Maria Mastalerz
ul. Wypoczynkowa 36
05-400 Otwock